Futbalový klub Spartak Myjava (Corgoň liga)

Slovak English French German Spanish

Tlačová správa

Organizácia dopravy počas corgoňligových zápasov v Myjave

Už počas účinkovania Spartaka Myjava v II. lige sa objavovali problémy s parkovaním na uliciach pri myjavskom štadióne. Týkalo sa to najmä ulíc Bradáčova, Hodžova, Štúrova a I. SNR. Vzhľadom na reálny predpoklad ešte vyšších návštev corgoňligových zápasov v sezóne 2012/2013 prijalo Mesto Myjava a vedenie klubu opatrenia, ktoré majú zabrániť obsadzovaniu parkovacích miest obyvateľom štvrte pri štadióne a zhoršenej prejazdnosti ulíc...

V praxi to bude znamenať úplný zákaz vjazdu na komunikácie v uvedených uliciach počas domácich stretnutí, vrátane hodiny pred a hodiny po zápase. Dostanú sa tam len obyvatelia bytových domov, majitelia garáží či iných nehnuteľností, zamestnanci tu sídliacich spoločností a obchodov. Aby ich však príslušníci mestskej polície do zákazu vpustili, budú musieť mať povolenie na vjazd, ktoré si možno vyzdvihnúť od pondelka 2. 7. 2012 na dispečingu Mestskej polície, a to denne od 8.00 do 20.00 h. Pri vyzdvihnutí povolenia sa musí žiadateľ preukázať dôveryhodným dokladom - občianskym preukazom, dokladom o vozidle, listom vlastníctva, nájomnou zmluvou, pracovnou zmluvou či iným, ktorý potvrdí jeho nárok na vjazd počas uzávery ulíc. Toto opatrenie je robené pre obyvateľov uvedenej lokality a veríme, že všetci, ktorých sa to týka, si povolenie vyzdvihnú do 21. 7. 2012, kedy sa bude konať prvý domáci zápas a nenastanú nijaké komplikácie.

Parkovanie pre návštevníkov futbalových zápasov bude riešené na Marečkovej ulici a na parkoviskách pri nemocnici na Staromyjavskej ulici.

V Myjave 21. 6. 2012, PR manager klubu Mgr. Marek Hrin